સોનાની કિંમતમાં જબરજસ્ત ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે, અને છૂટક બજારમાં 50000 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ઉપર પહોંચી ગયો છે.

Read More

આ વર્ષે કપાસના ભાવ ખૂબ સારા એવા પ્રમાણમાં જોવા મળી રહ્યા છે. કપાસના ભાવ સારા એવા બોલાતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ

Read More

ઠંડી વચ્ચે એક જોરદાર સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. પોરબંદર ના કેટલા ખેડૂતોની આંબાવાડીમાં ઘર ઉનાળે કેરીના ફૂલ આવ્યા છે.

Read More