દિવાળીના તહેવારમાં હવે થોડા દિવસ બાકી રહ્યા છે. આ વખતે ધનતેરસ બે નવેમ્બરે છે. કારતક માસના કૃષ્ણપક્ષની ત્રયોદશી ને ધનતેરસ

Read More